OnderwijsOndersteuners

Pauline Gerelings

logo rt rokkeveen klein

Sinds 2009 werk ik met veel plezier in mijn praktijk voor Remedial Teaching.

Naast het begeleiden van kinderen met een reken-of taalachterstand of de leerstoornissen dyslexie of dyscalculie werk ik ook regelmatig met kinderen die naast hun leerprobleem ook op andere manieren belemmerd worden in hun ontwikkeling. Ik heb gewerkt met kinderen die langdurig of chronisch ziek zijn, een ontwikkelingsstoornis of een gedragsprobleem hebben en de lessen in de klas moeilijk kunnen volgen. Deze kinderen hadden via school een ‘Leerling Gebonden Financiering’ of sinds de invoering van de wet op Passend Onderwijs een ‘OnderwijsOndersteuningsArrangement’.

Met een fijne schooltijd bouwt een kind aan zijn groei, zijn eigenwaarde en zijn ontwikkeling voor de toekomst. Je wilt jouw leerling of kind de beste basis meegeven. Als hij een achterstand oploopt in de aangeboden lesstof, zoekt de remedial teacher naar een manier om het kind weer vooruit te helpen.
Dat is precies waarmee ikme bezighoud bij Remedial Teaching Rokkeveen.Of een kind nu extra ondersteuning nodig heeft met taal of rekenen of hij door andere omstandigheden een achterstand oploopt, hij wil hetzelfde kunnen als zijn klasgenoten! Een kind dat mee kan komen, groeit. Hij heeft zelfvertrouwen, durft zichzelf te zijn, beleeft een leuke tijd op school en heeft lol in leren.

Even voorstellen: Pauline Gerelings

pauline pas314‘Een kind zien opbloeien en groeien, dat vind ik het mooiste wat er is!’
Ik deed heel ander werk toen mijn dochter in groep 3 zat en problemen kreeg met lezen. Ik merkte dat ik het ontzettend interessant vond om te onderzoeken waar de schoen wrong en hoe ze ermee geholpen kon worden. Daar is het begonnen: ik ben erin gedoken en heb nooit meer losgelaten.
In 2002 ben ik gestart met de bacheloropleiding Pabo, aansluitend deed ik de masteropleiding Special Educational Needs, wat mij de bevoegdheid gaf om me Remedial Teacher te noemen. Ik heb me gespecialiseerd in de verschillende aspecten van lees-, spelling- en rekenproblemen en de specifieke begeleiding van kinderen met dyslexie en dyscalculie.
In 2012 heb ik bovendien de opleiding voor gedragsspecialist afgerond, waardoor ik verder kijken kan dan de leerproblemen: werkhouding, concentratie, faalangst, autisme, ADHD en hoogbegaafdheid zijn zaken die ik meeneem in de begeleiding.

Contact

Pauline Gerelings 06-12091742
Web: RT Rokkeveen