OnderwijsOndersteuners

Gertrude Koevoets

gertrude koevoets de stimulans


Wanneer De Stimulans?

getrudekoevoets emaillargeElk kind ontwikkelt zich op geheel eigen wijze. Het ene kind leert makkelijker dan het andere.
Soms kan een kind daardoor niet goed meekomen op school. In de klas is er niet altijd de mogelijkheid om ieder kind op maat te begeleiden.
In dat geval kan De Stimulans (aanvullende) hulp bieden.
De Stimulans biedt gerichte ondersteuning aan kinderen met leer- en/of gedragsproblemen.
De begeleiding kan op school plaats vinden (binnen of buiten de klas), maar ook in mijn praktijk in Zoetermeer. Dat kan onder of buiten schooltijd.
Meestal wordt de begeleiding individueel gegeven, maar het kan ook in tweetallen of in een groepje.
Het is altijd maatwerk; de hulpbehoefte van het kind is mijn uitgangspunt.

Waarmee helpt de Stimulans?

  • Remedial teaching: alle vakken van de basisschool
  • Werkgedrag, taakaanpak, strategieën aanleren
  • Het verminderen van faalangst en onzekerheden
  • Het verbeteren van

* De sociale vaardigheden
* Het geheugen en de concentratie
* De ruimtelijke oriëntatie

  • Begeleiding bij

* Taakgerichtheid en aanpakgedrag
* Autisme en AD(H)D
* Verminderd IQ
* Meervoudige problematiek

Waarom De Stimulans?

  • Ruime ervaring in het basisonderwijs, van groep 1 t/m 8
  • Gediplomeerd leerkracht, remedial teacher, leerkracht speciaal onderwijs en intern begeleider
  • Jarenlange ervaring met het begeleiden van kinderen met leer- en gedragsproblemen, “een rugzakje” (LGF) en “onderwijsondersteuningsarrangementen” (OOA)
  • Lid van de Landelijke Vereniging Remedial Teachers (LBRT)

Ik werk met veel plezier, ben flexibel en werk vanuit mijn persoonlijke drive om elk kind te helpen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.
Ik werk nauw samen met de ouders, intern begeleider (IB-er), de klassenleerkracht en andere professionals. Ik zorg voor een geregelde terugkoppeling.


Contact

Gertrude Koevoets 079-8887646
  06-44646383
Web: De Stimulans