OnderwijsOndersteuners

Wie zijn wij

Wij zijn een enthousiaste groep gespecialiseerde professionals, die als een team van Onderwijsondersteuners onze krachten, talenten, kwaliteiten en expertise hebben gebundeld, om kinderen die extra hulp nodig hebben bij leer-, gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen optimaal te kunnen ondersteunen.

OO groep438

Deze ondersteuning bieden wij voor enkelvoudige problematiek, maar ook voor meervoudige problematiek. Hierbij kunt u denken aan een combinatie van factoren; bijv. dyslexie, dyscalculie, autisme, sociale of emotionele problemen, ADD of ADHD in combinatie met rekenen, taal, taakaanpak, persoonlijke groei of problemen om tot leren te komen.

Onze kracht: We zetten het kind centraal, hebben een flexibele houding en sluiten met onze ondersteuning direct aan bij de situatie en de behoeften van het kind.

Als onderwijsondersteuners leveren wij zorg op maat en willen we door een positieve benadering het kind, de leerkracht, de school én de ouders ondersteunen, op die punten waar zij begeleiding nodig hebben. Hierbij maken we gebruik van de eigen kracht, kwaliteiten en talenten van het kind.

Vanzelfsprekend doen we dit in overleg met de IB-er (intern begeleider), leerkracht en ouders.

Behalve scholen kunnen ook ouders ons particulier inzetten als zij zorgen hebben - op welk gebied dan ook - over de ontwikkeling van hun kind.

Onze doelstelling is: Onderwijs en zorg op maat voor elk kind.
Onze visie is: Door samenwerking het kind in zijn of haar eigen kracht zetten, want alleen dan kan een kind zich optimaal ontwikkelen.